Kontroll av identiska koder

I många verksamheter, inte minst inom tillverkningsindustrin, finns det behov av kontroll i flödet, kontroll att produkter som matchas ihop på olika sätt är identiska/har identisk märkning. För det ändamålet har vi tagit fram en programvara som i grunden är väldigt enkel men där vi också lagt in en rad funktioner för att maximera enkelhet för användaren och säkerhet i lösningen.

Spårbarhet

Spårbarhet i tillverkningen av produkter och dess ingående delar säkerställs via olika identitetsbärare som tex streckkod (2D Datamatrix),  RFID mm. Streckkod System erbjuder system för att märka, identifiera och kontrollera igenom produktionen och vidare.

Bläckstrålemärkning

Märkning av produkter, förpackningar mm med bläck är en teknik som ger tydlig automatisk märkning med bra precision. Tekniken våra bläckstråleskrivare använder är kontaktlösmärkning sk Continuous Inkjet (CIJ). Videon illustrerar bra hur märkningen går till. Märkning kan ske med stationär bläckstråleskrivare, alternativt med en mobil enhet.

adult-american-blond-1061580_2_scaled_LIGHTBOX.jpg
Vi hjälper dig
  • Hitta rätt lösning
  • Rådgivning
  • Snabba svar