Läkemedel och medicinsk utrustning

I linje med de direktiv som ligger hur produkter och receptbelagt medicin inom sjukvården ska märkas erbjuder vi lösningar för att säkerställa korrekt märkning med lättanvända produkter och mjukvaror. 

Märkning av provrör

Märkning av provrör inom sjukvården ställer stora krav på säker och hållbar märkning såväl för snabbanalyserade prover som labprover som ska klara extrema temperaturer mm under längre tid. Vi har etikettmaterial för att möte kraven för märkning av provrör och skrivare som är framtagna för användning inom vårdmiljö med godkända specialplaster.

adult-american-blond-1061580_2_scaled_LIGHTBOX.jpg
Vi hjälper dig
  • Hitta rätt lösning
  • Rådgivning
  • Snabba svar
ikon-etikettskrivare_5.png

Etikettskrivare

Etikettskrivare för märkning inom olika delar av sjukhus och vårdinrättningar väljs beroende på utskriftsvolymer, etikettmaterial mm. Inom delar av vården behövs det produkter med specialplast och i flera serier finns det produkter speciellt avsedda för sjukvård.
DC_1100_2_scaled_FULL.png

Lager och Logistiklösningar

Oavsett bransch är lösningar för effektvi lager och logistkhanering viktigt och vi har flera olika system att erbjuda . Lösningar för inventering, in- och utleverans och inte att glömma internlogistik.
ikon-streckkodlasare_3.png

Streckkodsläsare

Vi erbjuder streckkodsläsare för säker och snabb identifiering och spårning. Kabelanslutna såväl som trådlösa. Vi erbjuder även streckkodsläsare med specialplast för användning i patientnära tillämpningar.